شپش چیست و راه های درمان شپش

درمان شپش ، درصورت آلوده شدن فرد به بیماری شپش یا پدیکولوزیس باید هر چه سریع تر در جستجوی راه درمان آن باشند ، بیماری شپش یکی از بیماری های پوست و مو محسوب می شود که باعث ایجاد خارش شدید و التهاب و قرمزی پوست سر می شوند .

شپش

ادامه

کاهش اثر بخیه در جراحی بینی

کاهش اثر بخیه در جراحی بینی :

در جراحی زیبایی بینی گاهی هیچ برشی در روی پوست داده نمیشود ولی ممکن است در مواردی برای کوچک کردن سوراخهای بینی در دو طرف و زیر پره ها برش داده شود. همچنین در روش باز برش کوچکی در پوست دیواره

ادامه

شپش چیست و راه های درمان شپش

درمان شپش ، درصورت آلوده شدن فرد به بیماری شپش یا پدیکولوزیس باید هر چه سریع تر در جستجوی راه درمان آن باشند ، بیماری شپش یکی از بیماری های پوست و مو محسوب می شود که باعث ایجاد خارش شدید و التهاب و قرمزی پوست سر می شوند .

شپش

ادامه