منطقه دهنده پیوند

منطقه دهنده پیوند       منطقه پیوند شده   مدت زمان بعد از پیوند پانسمان    پانسمان   روز اول و دوم التهاب و قرمزی شروع به از بین رفتن کرده ولی بی حسی ادامه دارد. پس از باز کردن پانسمان در منطقه پیوند دلمه و قرمزی وجود دارد. در این مدت تورم در اطراف پیشانی […]

نوشته منطقه دهنده پیوند اولین بار در کلینیک زیبایی بهرویان در پاسداران. پدیدار شد.


Source: behrooyanclinic

wpadmin

Comments are closed