ریزش موی کششی

ریزش موی کششی چیست ؟ریزش موی کششی (traction alopecia) به نوعی ریزش مو گفته میشود که در اثر کشیده شدن مو به مدت طولانی در یک جهت اتفاق ا
Source: doctormaleki

wpadmin

Comments are closed