اسکار

اسکاربرخی از مواقع در صورتی که زخم عمیق باشد به صورتی که لایه درم و حتی چربی ها و عضلات را درگیر کند اسکار یا جوشگاه ایجاد می
Source: doctormaleki

ادامه

آیا ژن ها تاثیری در شکل دهی به بینی دارند؟

آیا ژن ها تاثیری در شکل دهی به بینی دارند؟

یکی از خبرهای داغ و مورد استقبال محافل علمی – پزشکی ، کشف ژنهای شکل دهی به بینی انسان است.
این یافته جالب توجه توسط محققان دانشگاه لندن ارائه شده است و بسیار مورد توجه مجامع پزشکی قرار گرفته است.